Mini-caravan

Variant Yttre mått Totalvikt Lastvikt Axeltyp
750F241T147 Standard 750F241T147 Standard 2.35x1.43m750kg373kgTorsion
750F241T147 Plus 750F241T147 Plus 2.35x1.43m750kg373kgTorsion
750F301T147 Plus 750F301T147 Plus 2.95x1.43m750kg367kgTorsion