Tillbehör för skåpvagnar

Modell Variant Beskrivning
Sidodörr 5843Sidodörr Dimensioner: 570x970mm, låsbar
Sidodörr 11954SidodörrDimensioner: 570x1400mm Plywood
Sidodörr 12398SidodörrDimensioner: 570x1400mm Sandwich
Solpanelsystem 14468SolpanelsystemFör 12V batterisystem, med maximal effekt 100W. Kräver ett 12V batterisystem (Modell: 17002).
Solpanelsystem 18057SolpanelsystemFör 12V batterisystem, med maximal effekt 270W. Kräver ett 12V batterisystem (Modell: 17002).