Grön Energi

Energy

Idag är det viktigare än någonsin att minska våra ekologiska fotavtryck. Det är möjligt att bidra till en hållbar utveckling genom att inse vikten av biologisk mångfald och naturvänlig konsumtion. Genom att lyfta fram ett miljövänligt sätt att tänka, garanterar vi en renar natur både för oss och framtida generationer.

Miljömedvetenheten ökar hos konsumenterna och miljövänliga produkter och tjänster föredras mer och mer. Detta är en tydligt stigande trend över hela världen. Miljövänliga produkter har vunnit en stark och konkurrenskraftig fördel genom konsumenternas förändrade valmönster.

Konsumenternas önskan måste också ackompanjeras av fabrikerna, vilket är varför vi på Respo har satt målet att göra våra verksamheter mer miljövänliga. Därför har vi tagit beslutet att använda Grön Energi i all produktion.

Grön Energi produceras från 100% förnybara energikällor, främst sol, vind och vattenkraft. Elproduktion med förnybara energikällor minskar halten av koldioxid som släpps ut i luften, säkerställer en bättre livsmiljö och stärker ekonomin genom att skapa nya jobb. Ju fler användare av grön energi, desto högre blir andelen förnybar energi i elproduktion, och i slutändan desto mer hållbart för alla människor och naturen.

Att gradvis överge icke-förnybara källor är extremt viktigt för varje lands hållbara utveckling, och vi kan bidra till detta i varje medvetet val som vi gör.

Genom att välja en släpvagn från Respo, kan du vara säker på att du stöttar hållbar konsumtion och hjälper till att främja ett miljövänligt tankesätt. 

Ladda ner Green Energy-certifikatet utfärdat till Respo Haagised AS.

green energy