Produktutveckling

Produktutveckling är en av våra prioriteringar; vi söker ständigt efter nya och bättre lösningar och lanserar nya produkter. Vi har även engagerat forskare vid Tartu universitet och Tallinns tekniska universitet.

De grundläggande egenskaperna för ett släp utgörs av funktionalitet, användarvänlighet och kvalitet. Designen kompletterar dessa.

Innovativa lösningar inom modern släpvagnstillverkning har hjälpt oss att skapa tilläggsvärde antingen genom bättre funktionalitet, design och hållbarhet eller genom lägre pris.

De nya lanserade släpserierna är moderna och konkurrenskraftiga i hela Europa.

För att uppfylla olika kundgruppers behov har vi gjort betydande investeringar i produktutveckling.

Idag kan vi erbjuda ett bredare produkturval jämfört med våra konkurrenter. Vi har utarbetat modeller för transport av t ex vattenskotrar, motorbåtar, hästar, hundar, snöskotrar, snöslungor, bilar m.m.

Utöver standardsläpvagnar och -trailers erbjuder vi även flexibla speciallösningar alltefter kundernas behov.