Bestämmelser för släpvagn i trafik

Läs mer här: www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Slap/