Underhåll av släp

Kontrolleras efter de första 500 km körning:

  • åtdragning av alla gängade fästen; dra åt vid behov
  • hjullager glapp och mängd av smörjmedel (utom vid kompaktlager), vid behov justeras glappet (0,04-0,12) genom att vrida på navmuttern och smörjmedel fylls på. Fixera navmuttern med ett trådfäste. Från och med första kontroll rekommenderar Respo en serviceintervall efter varje 10 000 km.

Släpet bör hållas rent.

Vid upptäckt av ett fel får släpet inte användas innan felet har åtgärdats. Det är inte tillåtet att köra last på släpet tills felet är åtgärdat.

Tillverkaren ersätter inte transportkostnader för släpet vid garantireparation.