Bruksanvisning för släp

Följande bör kontrolleras före varje körning:

  • kopplingsanordningen och fästdetaljernas skick
  • säkerheten hos kopplingen mellan släpet och dragfordonet; släpets säkerhetswire ska vara fäst vid dragfordonet
  • lyktornas skick
  • infästning av hjulen
  • fastsättning av lasten
  • kontrollera att fram- och baklämmen är antingen stängda eller avlägsnade

Vikten av släpets last får inte överstiga lastkapaciteten enligt certifikatet om typgodkännande. Släpets totalvikt får inte överstiga gränsvärden föreskrivna för dragfordonet av dess tillverkare. Om sådana gränsvärden saknas får ett dragfordon dra ett bromslöst släp med totalvikt på upp till 50% av dragfordonets totalvikt, dock inte över 3500 kg. Totalvikten av ett bromsat släp får inte överstiga dragfordonets totalvikt. Den vertikala belastningen på kopplingsanordningen får utgöra högst 10% av släpets totalvikt men inte överstiga värdet som anges på kopplingsanordningen.

Ladda ner manual PDF