Garantivillkor släpvagnar

Dessa garantivillkor utgör grunden för att tillhandahålla garanti och för att lösa garantirelaterade problem gällande släpvagnar tillverkade av AS Respo Haagised (hädanefter ”tillverkaren”). Mobila rastvagnar omfattas av separata garantivillkor J-M-006.

1. Tillverkaren ska tillhandahålla 2 års garanti för huvudkonstruktionen av släpvagnen som täcker kostnaderna för att åtgärda produktions- och materialfel.

2. Garantiperioden startar från det att släpvagnen överlämnas till slutkunden.

3. Tillverkaren garanterar att släpvagnen uppfyller de vid tillverkningstillfället gällande EG-direktiv tillämpliga för produkten och att den inte har några materiel- eller fabriksfel. I händelse av att dessa krav inte följts åtar sig tillverkaren att åtgärda dem på egen bekostnad.

4. Garantin gäller endast när köparen kan tillhandahålla släpvagnens garantibok (”trailer passet”) eller inköpsdokument i original och om släpvagnen har en tydligt identifierbar VIN-kod eller om köparen tydligt kan visa på släpets ursprung och inköpsdatum.

5. Garantin upphör inte att gälla när produkten byter ägare.

6. Följande scenarier täcks inte av garantin :

 • Om ägaren inte informerar återförsäljaren om en defekt upptäckt på släpvagnen inom tre arbetsdagar efter upptäckten
 • Om ägaren har fortsatt att använda produkten efter att ha upptäckt defekten
 • Om ägaren inte samarbetar för att rätta till defekten genom att underlåta att tillhandahålla nödvändig ytterligare information och bevis, och inte samarbetar med återförsäljaren vid upprättandet av reklamations formulär: V-M-002
 • Om släpvagnen har reparerats eller byggts om utan tillverkarens medgivande
 • Skador på släpvagnen orsakade av felaktig förvaring, av köparen och/eller återförsäljaren
 • Förändringar av delar orsakade av naturligt slitage (däck, bromsbelägg / skivor, stötdämpare i gummi, fälgar, belysning, glödlampor etc
 • Skador och defekter som orsakats under drift genom missbruk av släpvagnen, yttre faktorer eller bristande efterlevnad av kraven i underhållshandboken:
  • överlast
  • märken och skador från rengöring av släpvagnen
  • felaktigt däcktryck
  • felaktiga eller obalanserade hjul och ej korrekt åtdragna hjulbultar
  • defekter I elsystemet och navet som orsakats av att släpvagnen sänkts ner i vatten
  • defekter orakade av stenskott eller snö, vägsalt eller andra kemiska ämnen
  • brand, vandalism, stöld, naturkatastrofer
 • Skador orsakade av felaktig användning av kopplingsanordning;
 • Mekaniska skador som upptäckts efter att släpvagnen har överlämnats till köpare;
 • Defekter orsakade av att ägaren lägger till detaljer på trailern som inte ingår i originalutrustning, eller ändring av släpvagnens konstruktion;
 • Defekter och fel orsakade av användning av en släpvagn som inte har genomgått underhållsinspektion;
 • Förändringar av de naturliga egenskaperna hos de använda materialen eller defekter orsakade av miljöpåverkan (åldrande av färg eller beläggning, blekning, ytdefekter på galvaniserade material etc.);
 • Släpvagnar med utgångna garantier.

7. Enligt garantivillkoren ska åtgärdande av fel / defekter utföras på ett av följande sätt:

 • Reparera den felaktiga / defekta delen eller produkten,
 • Ersätta den felaktiga / defekta delen eller produkten med en ny;

8. En skriftlig reklamationblankett måste upprättas för varje garantifall i enlighet med formulär V-M-002 (tillgänglig på respos webbplats: www.respo.se).

9. Eventuella reklamationer från köparen måste rapporteras till den auktoriserade Respo-återförsäljaren som har sålt släpvagnen.

10. Tillverkaren ska svara på begäran inom fem arbetsdagar, eller efter teknisk kontroll i de fall där en grundlig inspektion krävs.

11. Garantin på delar ersatta eller reparerade är giltig återstoden av släpvagnens garantitid.

12. Alla utbytta delar, komponenter eller släpvagnen själv skall överlämnas till tillverkaren för vidare teknisk inspektion.

13. Endast originaldelar och komponenter får användas för garantireparationer.

14. Reparation av defekter åtgärdade under garantiperioden arrangeras av den återförsäljare som sålde produkten, för godkännande av detta kontaktas tillverkaren.

15. Transport av produkten till platsen för garantireparation och tillbaka sker på köparens bekostnad.

16. Produkten som lämnas in för reparation eller underhåll måste vara olastad och ren för att accepteras av den som skall uföra reparationen. Om ytterligare rengöring eller underhåll krävs, kommer denna kostnad bäras av produktens ägare

17. Fel och defekter som upptäcks av återförsäljaren under leveransinspektionen ska åtgärdas enligt dessa villkor.

18. Distributören/återförsäljaren är skyldig att kontrollera kvantitet och kvalitet på de mottagna produkterna vid tidpunkten för mottagandet och underätta tillverkaren om eventuella avvikelser senast efter tre dagar. Skador som orsakats under transport måste dokumenteras av återförsäljaren före avlastning av produkterna. Efter godkännande, övergår ansvaret för produkternas skick på återförsäljaren.