Läs mer om vagnar

Släpvagn- ett fordon som är byggt för att kopplas till ett annat motordrivet fordon.

O1 - Den maximala totalvikten överstiger inte 750kg, ej bromskrav.

O2 - Totalvikten mellan 751-3 500kg, krav på bromssystem.

Uppbyggnad av ett släpfordon:

  • Ram (stålramskonstruktion)
  • Dragbalk
  • Ovanbyggnation
  • Upphängning med kulkoppling och bromssystem
  • Belysning
  • Tilläggsfunktioner för olika typer av last
  • Specialkonstruktion beroende på typ av last och viktplacering

Släpvagnskategorierna utifrån funktion: